Bij overlijden
+31 (0) 6 4188 4880

informatie (werkdagen 19:00 tot 21:00)
+31 (0) 228 75 2774

Leden

Leden betalen afhankelijk van hun leeftijd contributie. In geval van overlijden krijgen de nabestaanden een tegemoetkoming op de verzorging en korting op diverse zaken. De tegemoetkoming in 2016 is bij ledenvergadering vastgesteld op €325,-. Eens in de twee jaar verhogen we de tegemoetkoming met € 25,00. Deze verhoging zal oplopen tot € 375,00 in het jaar 2020.

Met de leeftijd wordt bedoeld de leeftijd die men heeft op 1 januari van dit jaar.

De contributie

De contributie wordt eenmaal per jaar geïnd in de maand januari. Voor het innen van de contributie via een automatische incasso worden geen kosten in rekening gebracht. Indien men via overschrijving de contributie wil voldoen, dan rekenen wij daar €1,00 extra voor het verzenden van een rekening. 

Leeftijd

Contributie

0 tot 14 jaar.

€3,00

14 tot 53 jaar.

€5,00

53 jaar en ouder

€7,00

Inschrijfgeld

Bij het inschrijven van nieuwe leden wordt er inschrijfgeld gevraagd voor de jaren dat men nog geen opbouw heeft gedaan aan de "tegemoetkoming in de uitvaartkosten". 

Leeftijd

Inschrijfgeld

0 tot 25 jaar.

geen

25 tot 31 jaar.

€35,00

31 tot 36 jaar

€70,00

36 tot 41 jaar

€100,00

41 tot 46 jaar

€135,00

46 jaar en ouder

in overleg

Als u het inschrijfgeld te hoog vindt kunt u er voor kiezen donateur te worden van de vereniging.

Opzegging

Leden die het lidmaatschap met de vereniging willen beëindigen moeten dit schriftelijk melden aan de ledenadministratie.

Ledenadministratie adres; Kerkweg 24, 1606 AR Venhuizen.

 

Waarom een vereniging?

Door middel van een vereniging kunnen we een eervolle uitvaart verzorgen tegen een redelijke prijs.

De kosten van een uitvaart verzorgd door de vereniging zijn aanzienlijk lager dan bij een commerciele instelling.

Het verschil kan oplopen tot ca. € 2000,- per uitvaart.