Bij overlijden
+31 (0) 6 4188 4880

informatie (werkdagen 19:00 tot 21:00)
+31 (0) 228 75 2774

Donateur

Kortingen die de vereniging heeft bedongen bij verschillende leveranciers komen ten goede van de nabestaanden. Denk hierbij aan de kosten van een kist, bloemen, krantberichten, drukkerij, etc. Tevens wordt er bij de verzorging van donateurs geen administratiekosten gerekend. Hierdoor zijn de kosten van de uitvaart minder hoog en kan men zich voor een lager bedrag verzekeren.

In geval van overlijden wordt er GEEN tegemoetkoming op de verzorging gegeven.

De donatie

De donatie wordt eenmaal per jaar geïnd in de maand januari. Aan het innen van de donatie via een automatische incasso zijn geen kosten verbonden. Bij betaling via overschrijving zal €1,00 extra in rekening worden gebracht voor het verzenden van een rekening.

Leeftijd

Contributie

Alle leeftijden

€3,50

Inschrijfgeld

Bij het inschrijven van nieuwe donateurs wordt GEEN inschrijfgeld gevraagd.

Opzegging

Donateurs die de donatie aan de vereniging willen beëindigen kunnen dit melden aan de ledenadministratie. Dit kan schriftelijk via e-mail of telefonisch. 

 

Waarom een vereniging?

Doormiddel van een vereniging kunnen we een eervolle uitvaart verzorgen tegen een redelijke prijs.

De kosten van een uitvaart verzorgd door de vereniging zijn aanzienlijk lager dan bij een commerciele instelling.

Het verschil kan oplopen tot ca. € 2000,- per uitvaart.